พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผบ.กร. รับมอบชุดปฏิบัติงานในเรือจาก พล.ร.ท.ศักดิ์สิทธิ์ ยังวิจิตร จก.พธ.ทร.
เพื่อทดลองใช้งาน ณ ห้องรับรอง กลน.กร.เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย.๕๘ (คลิกต่อ...
Best Practice     
    ในการปฏิบัติงาน
    ของ พธ.ทร.
                   (อ่านต่อ...
ห้องอาหารนายทหาร
     สัญญาบัตร (อาคาร
     ราชนาวิกสภา)
               (คลิกต่อ...
 
รายงานอะไหล่ MTU
      อำนวยความสะดวก
      ในการแสดงอะไหล่ MTU
                 (คลิกต่อ.....
พธ.ทร. วัดตัวตัดเย็บ
      เครื่องแบบให้แก่
      นักเรียนจ่า ทร.

                 (อ่านต่อ.....
กิจการร้านค้าสวัสดิการ
     พธ.ทร.จำำหน่ายสินค้า
     และอุปกรณ์ประกอบ
     เครื่องแบบในราคาถูก
              (อ่านต่อคลิก...
 
ระบบควบคุมพัสดุคงคลัง
      อัตโนมัติทุกระดับคลัง
                 (คลิกต่อ...
ท่านได้รับเงินค่าตัดเย็บ
       เครื่องแต่งกาย
       แล้วหรือยัง ?
                     (อ่านต่อ...
พลาธิการกับงาน
     พระราชทานเลี้ยง
     พระกระยาหารค่ำ
     ที่พระบรมมหาราชวัง
              (อ่านต่อคลิก..
ตรวจสอบสิทธิยุทธอาภรณ์
      ข้าราชการ ทร.
      ได้ที่นี่....
           (รายละเอียดคลิก..
.
พล.ร.ต.สุรวิทย์ อาษานอก รอง จก.พธ.ทร.
เป็นประธานในพิธีจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดซื้อ/จ้าง ของ พธ.ทร. ณ ห้องประชุม พธ.ทร.(๑) เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๕๘
พล.ร.ต.สุรวิทย์ อาษานอก
รอง จก.พธ.ทร.เป็นประธานในพิธีแถวรับฟังสาร
จาก ผบ.ทร.เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘
ขั้นตอนการผลิต "ธงราชนาวี" สิทธิและวิธีการเบิกยุทธอาภรณ
คุณเป็นผู้เยี่ยมชมคนที่ : Completely free tracking for websites
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.55
Copyright 2012 : suthus.p@navy.mi.th