ผอ.ศกล.พธ.ทร.

nsc

ผอ.ศกล.พธ.ทร.

video

นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ