Visual Slideshow generated by VisualSlideshow.com
ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ (ศกล.พธ.ทร.)
ดำเนินการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าและการปฏิบัติเป็นการส่วนรวม
การควบคุมแถว ตามแบบฝึกที่ ทร. ได้รับพระราชทาน โดยครูฝึก นย.
มาทำการฝึกให้กับกำลังพลสังกัด ศกล.ฯ ทุกนาย
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ม.ค.๖๑ ณ บก.ศกล.พธ.ทร.