....ยินดีต้อนรับเข้าสู่...เว็บไซต์โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ  
 
 
ค้นหาข้อมูล
เกี่ยวกับโรงเรียน
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
โครงสร้างโรงเรียน
ผู้บังคับบัญชา พธ.ทร.
แผนที่โรงเรียน
แผนผังเว็บไซต์
กระดานสนทนา
ติดต่อโรงเรียน
 
การจัดส่วนราชการ
ส่วนบังคับบัญชา
แผนกปกครอง ฯ
แผนกศึกษา ฯ
แผนกสนับสนุน ฯ
 
เกี่ยวกับการศึกษา
แผนการอบรม
ประจำปี งป.๕๗
ตำรา/เอกสารสอบ
เอกสารอ้างอิง ทร.
รายงานการประเมินตนเอง
 
สารสนเทศนักเรียน
รายชื่อนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
ตรวจสอบผลการเรียน
ทำเนียบรุ่น
 
 
บริการข้อมูล
การขอหนังสือรับรองฯ
แบบสอบถาม/ประเมิน
GALLERY
Down load
KM
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
Free Counters
เริ่มนับตั้งต่วันที่ ๑ มิ.ย.๕๖
ภาพข่าว/กิจกรรม
น.อ. ไพโรจน์ จูถนอม รอง ผอ.กชพ.พธ.ทร. ได้กรุณาให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรการบริการ (ระยะสั้น)
ผลัดที่ ๓/๕๗  ประจำปี งป.๕๘ ณ กชพ.พธ.ทร.

รองประธาน  คพท. และคณะ พร้อมด้วย
 เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค ๑  จ.สมุทรปราการ และคณะ ขอเข้าเยี่ยมชมการฝึกอบรมอาชีพทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๑/งป.๕๗ ของ รร.พธ.ฯ

พล.ร.ต.ศักดิ์สิทธิ์  ยังวิจิตร รอง จก.พธ.ทร. และคณะ
เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง
ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ
ในวันศุกร์ที่ ๒๒ พ.ย.๕๖

คณะนักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก
ชมงานแสดงยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยีด้านการทหาร
และความปลอดภัยระดับเอเชีย ในวันพุธที่ ๖ พ.ย.๕๖
 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองท
องธานี
หน.ศึกษา รร.พธ.พธ.ทร. ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธาน
ปิดหลักสูตรพลบริการประจำสำนักงาน ผลัดที่ ๒/๕๖
ประจำปี งป.๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ต.ค.๕๖ เวลา ๑๐๐๐
 ณ ห้องโถงชั้นล่าง รร.พธ.พ
ธ.ทร.
รอง ผอ.รร.พธ.พธ.ทร. ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดการอบรม หลักสูตรการบริการ หลักสูตรการสหโภชน์
และหลักสูตรพลบริการประจำสำนักงาน ผลัดที่ ๒/๕๖
ประจำปี งป.๕๗ วันอังคารที่ ๘ ต.ค.๕๖ เวลา ๐๙๓๐
 ณ ห้องประชุมครัวฝึกปฏิบัติ รร.พธ.พธ.ทร.
ผอ.รร.พธ.พธ.ทร. ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ.
ประจำปี งป.๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ต.ค.๕๖ เวลา ๐๙๓๐
 ณ ห้องประชุมครัวฝึกปฏิบัติ รร.พธ.พธ.ทร.

จก.พธ.ทร. ได้กรุณามอบของที่ระลึก
ให้ข้าราชการบำนาญ/อดีตครูวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ร่วมกับครูประจำวิชาของ รร.พธ.ฯ ร่วมกันแก้ไข ปรับปรุงหนังสือเรียนวิชา “การบริการเบื้
องต้น”

จก.พธ.ทร. กรุณาให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม หลักสูตรการบริการ และหลักสูตรการสหโภชน์ ผลัดที่ ๑/๕๖ ประจำปี งป.๕๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ก.ย.๕๖ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม พธ.
ทร.(๑)

สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด   
นำบุคลากร จำนวน ๑๕ นาย
เข้าศึกษาดูงานด้านอาหารและโภชนาการ ณ รร.พธ.ฯ
ในวันอังคารที่  ๒๔ ก.ย.๕๖ เวลา ๐๙๓๐ – ๑๒๐๐

 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ตำรา / คู่มือ /เอกสารสอบจัดอันดับ
ตำรา- คู่มือและเอกสารที่ใช้ในการสอบเพื่อเลื่อนยศ
เป็น น.ท. และ น.ต. สายวิทยาการ พธ.ทร. ประจำปี ๒๕๕๗
ตำรา -
คู่มือและเอกสารที่ใช้ในการสอบเพื่อเลื่อนฐานะ
นายทหารประทวน สายวิทยาการ พธ.ทร. ประจำปี ๒๕๕๗
________________________________________________________________________
โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ
กำลังปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงเรียนใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวก จะมีเนื้อหา
บางส่วนยังไม่สมบูรณ์
หรือขาดหายไป และหากมีคำแนะนำเกี่ยวกับ
การปรับปรุง Website โรงเรียน กรุณาส่ง mail หรือติดต่อ
Webmaster :: chinda.s@navy.mi.th, suppschool@gmail.com
________________________________________________________________________
แบบสอบถามความพึงพอใจเว็บไซต์โรงเรียนพลาธิการ
โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งทีทุกท่านให้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามครั้งนี้
________________________________________________________________________
Naval Supply School KM
การจัดการความรู้ ของโรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ
________________________________________________________________________
   
________________________________________________________________________
   
________________________________________________________________________
 
 
 
 ข่าว


 


 
     
 
ผู้บังคับบัญชา
พล.ร.ท.ประพจน์ สีลาเขต
จก.พธ.ทร.C  A  L  E  N  D  A  R


ลิงค์แนะนำ
ราคาน้ำมันวันนี้
โรงเรียพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ
ถนนทางรถไฟสายเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร.0 2475 2306, 0 2475 2382