ค้นหาข้อมูล
เกี่ยวกับโรงเรียน
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
โครงสร้างโรงเรียน
ผู้บังคับบัญชา พธ.ทร.
แผนที่โรงเรียน
แผนผังเว็บไซต์
กระดานสนทนา
ติดต่อโรงเรียน
 
การจัดส่วนราชการ
ส่วนบังคับบัญชา
แผนกปกครอง ฯ
แผนกศึกษา ฯ
แผนกสนับสนุน ฯ
 
เกี่ยวกับการศึกษา
แผนการอบรม
ประจำปี งป.๕๗
ตำรา/เอกสารสอบ
เอกสารอ้างอิง ทร.
รายงานการประเมินตนเอง
 
สารสนเทศนักเรียน
รายชื่อนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
ตรวจสอบผลการเรียน
ทำเนียบรุ่น
 
 
บริการข้อมูล
การขอหนังสือรับรองฯ
แบบสอบถาม/ประเมิน
GALLERY
Down load
KM
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
Free Counters
เริ่มนับตั้งต่วันที่ ๑ มิ.ย.๕๖
ภาพข่าว/กิจกรรม

โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ ได้จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน และจัดงานทำบุญ ประจำปี งป.๕๘  ในวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมี น.อ.วีระยุทธ กรรณสูตร ผู้อำนวยการโรงเรียนพลาธิการ พธ.ทร. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

น.อ.บงการ อาจวารินทร์ นายทหารปฏิบัติการ ประจำ พธ.ทร. ช่วยปฏิบัติราชการ รร.พธ.พธ.ทร. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพลบริการประจำสำนักงาน และหลักสูตรช่างตัดผม ผลัดที่ ๑/๕๘  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

พล.ร.ต.ศักดิ์สิทธิ์ ยังวิจิตร รอง.จก.พธ.ทร. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรม หลักสูตรการบริการและหลักสูตรการสหโภชน์ ผลัดที่ ๔/๕๗ ประจาปี งป.๕๘ ณ ห้องประชุม อาคารฝึกปฏิบัติพลาธิการ รร.พธ.พธ.ทร.

พล.ร.ต.ศักดิ์สิทธิ์ ยังวิจิตร รอง.จก.พธ.ทร. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรเตรียมเข้าทางานสาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และสาขาผู้ประกอบอาหารไทย ณ ห้องประชุม อาคารฝึกปฏิบัติพลาธิการ รร.พธ.พธ.ทร.

พล.ร.ต.ศักดิ์สิทธิ์ ยังวิจิตร รอง.จก.พธ.ทร. ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานพิธีไหว้ครูนักเรียนจ่าพลาธิการ ชั้นปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอาคารครัวฝึกปฏิบัติ รร.พธ.พธ.ทร.

พล.ร.อ.ประสาน สุขเกษตร ประธาน คพท. และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่ทหารก้องประจำการ
รุ่นที่ ๒ ผลัดที่ ๓/๕๗ ประจำปี งป.๕๘ ณ ห้องประชุมอาคารครัวฝึกปฏิบัติ รร.พธ.พธ.ทร.

พล.ร.ต.ศักดิ์สิทธ์ ยังวิจิตร รอง จก.พธ.ทร. ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก ประจำปี งป.๕๘ ณ ห้องประชุม พธ.ทร.(๑)

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านการประกอบการจัดเลี้ยง ของโรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ

น.อ. ไพโรจน์ จูถนอม รอง ผอ.กชพ.พธ.ทร. ได้กรุณาให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรการบริการ (ระยะสั้น)
ผลัดที่ ๓/๕๗  ประจำปี งป.๕๘ ณ กชพ.พธ.ทร.
รองประธาน  คพท. และคณะ พร้อมด้วย
 เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค ๑  จ.สมุทรปราการ และคณะ ขอเข้าเยี่ยมชมการฝึกอบรมอาชีพทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๑/งป.๕๗ ของ รร.พธ.ฯ
พล.ร.ต.ศักดิ์สิทธิ์  ยังวิจิตร รอง จก.พธ.ทร. และคณะ
เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง
ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ
ในวันศุกร์ที่ ๒๒ พ.ย.๕๖
คณะทำงานตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (กปภ.ยศ.ทร.)
เข้าตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของ โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ
ในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ พ.ย.๕๖

คณะนักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก
ชมงานแสดงยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยีด้านการทหาร
และความปลอดภัยระดับเอเชีย ในวันพุธที่ ๖ พ.ย.๕๖
 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองท
องธานี

หน.ศึกษา รร.พธ.พธ.ทร. ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธาน
ปิดหลักสูตรพลบริการประจำสำนักงาน ผลัดที่ ๒/๕๖
ประจำปี งป.๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ต.ค.๕๖ เวลา ๑๐๐๐
 ณ ห้องโถงชั้นล่าง รร.พธ.พ
ธ.ทร.

 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ตำรา / คู่มือ /เอกสารสอบจัดอันดับ
ตำรา- คู่มือและเอกสารที่ใช้ในการสอบเพื่อเลื่อนยศ
เป็น น.ท. และ น.ต. สายวิทยาการ พธ.ทร. ประจำปี ๒๕๕๗
ตำรา -
คู่มือและเอกสารที่ใช้ในการสอบเพื่อเลื่อนฐานะ
นายทหารประทวน สายวิทยาการ พธ.ทร. ประจำปี ๒๕๕๗
________________________________________________________________________
โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ
กำลังปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงเรียนใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวก จะมีเนื้อหา
บางส่วนยังไม่สมบูรณ์
หรือขาดหายไป และหากมีคำแนะนำเกี่ยวกับ
การปรับปรุง Website โรงเรียน กรุณาส่ง mail หรือติดต่อ
Webmaster :: chinda.s@navy.mi.th, suppschool@gmail.com
________________________________________________________________________
แบบสอบถามความพึงพอใจเว็บไซต์โรงเรียนพลาธิการ
โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งทีทุกท่านให้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามครั้งนี้
________________________________________________________________________
Naval Supply School KM
การจัดการความรู้ ของโรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ
________________________________________________________________________
   
________________________________________________________________________
   
________________________________________________________________________
 
 
 
 ข่าว


 


 
     
 
ผู้บังคับบัญชา
พล.ร.ท.ประพจน์ สีลาเขต
จก.พธ.ทร.C  A  L  E  N  D  A  R


ลิงค์แนะนำ
ราคาน้ำมันวันนี้
โรงเรียพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ
ถนนทางรถไฟสายเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร.0 2475 2306, 0 2475 2382