วิสัยทัศน์กรมพลาธิการทหารเรือ : เป็นหน่วยสนับสนุนชั้นนำ ด้วยระบบงานที่มีคุณภาพและทันสมัย
 • ภาพกิจกรรมล่าสุด
  • )

   22 ม.ค. 2564

   พธ.ทร.ร่วมการประชุมชี้แจงทางออนไลน์ ในหัวข้อแนวทางการจัดการความรู้ของ ทร. ประจำปี งป.๖๔

 • ประมวลภาพข่าวและกิจกรรม COP

  พล.ร.ต.จรูญ คล่องยุทธ ประธานคณะกรรมการและผู้นำการจัดการความรู้ของ พธ.ทร. เป็นประธานในการประชุม การจัดการความรู้ของ พธ.ทร. ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม พธ.ทร.(1) 17 เม.ย.63


  พล.ร.ต.กิตติศักดิ์ บุณย์เพิ่ม รอง จก.พธ.ทร.(2) ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ของ พธ.ทร. และคณะกรรมการฯ ร่วมนำเสนอผลงานในงาน "วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทร." ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 23 ก.ค. 2562


  พธ.ทร. แสดงผลงานการจัดการความรู้ ในหัวข้อ "SUPBUD 2018 ระบบบริหารงบประมาณ และติดตามงานจัดซื้อจัดจ้าง" ให้คณะกรรมการการจัดการความรู้ ทร. ณ ห้องประชุม ยก.ทร. ชั้น ๓ 14 พ.ค.62


กรมพลาธิการทหารเรือ

เลขที่ 2 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700

อีเมล์ : [email protected] โทร.02-4755095