พล.ร.ท.วิสาร บุญภิรมย์ จก.พธ.ทร.และคณะ ตรวจเยี่ยมอาคารที่พัก พธ.ทร. (บริเวณเเผนกเรือราชพิธี) ณ กองเรือเล็ก ขส.ทร. เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๕

Release Date : 26-10-2022 13:50:15
พล.ร.ท.วิสาร บุญภิรมย์ จก.พธ.ทร.และคณะ ตรวจเยี่ยมอาคารที่พัก พธ.ทร. (บริเวณเเผนกเรือราชพิธี) ณ กองเรือเล็ก ขส.ทร. เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๕

 

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ท.วิสาร บุญภิรมย์ จก.พธ.ทร.และคณะ ตรวจเยี่ยมอาคารที่พัก พธ.ทร. (บริเวณเเผนกเรือราชพิธี) ณ กองเรือเล็ก ขส.ทร. เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง