ประกาศกรมพลาธิการทหารเรือ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการอบรมหลักสูตร ณ ต่างประเทศ หลักสูตร International Officer Supply Course (IOSCO) Resident And Travel ประเทศสหรัฐอเมริกา

Release Date : 04-11-2022 14:48:32
ประกาศกรมพลาธิการทหารเรือ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการอบรมหลักสูตร ณ ต่างประเทศ หลักสูตร International Officer Supply Course (IOSCO) Resident And Travel ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประกาศกรมพลาธิการทหารเรือ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการอบรมหลักสูตร ณ ต่างประเทศ หลักสูตร International Officer Supply Course (IOSCO) Resident And Travel ประเทศสหรัฐอเมริกา ( คลิกที่นี่ )

 

ตำราที่ใช้สอบ

  • เอกสารประกอบการปฏิบัติงานด้าน FMS ของ กพทต.พธ.ทร.พ.ศ.2551 ( คลิกที่นี่ )
  • วิธีปฏิบัติในการจัดหาพัสดุและบริการโดยวิธี FMS ของ ทร.พ.ศ.2559 ( คลิกที่นี่ )