พล.ร.ท.วิสาร บุญภิรมย์ จก.พธ.ทร. ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ บริเวณลานหน้า บก.ทร. พระราชวังเดิม เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๕

Release Date : 22-11-2022 09:47:34
พล.ร.ท.วิสาร บุญภิรมย์ จก.พธ.ทร. ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ บริเวณลานหน้า บก.ทร. พระราชวังเดิม เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๕

 

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ท.วิสาร บุญภิรมย์ จก.พธ.ทร. ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ บริเวณลานหน้า บก.ทร. พระราชวังเดิม เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง