พล.ร.ท.วิสาร บุญภิรมย์ จก.พธ.ทร. พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม มว.พธ.กบก.ศฝท.ยศ.ทร. พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ของสายงานด้าน พธ. และการเตรียมความพร้อมด้านยุทธอาภรณ์ในการรับทหารใหม่ ผลัดที่ ๔/๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๕ เวลา ๐๙๓๐

Release Date : 28-11-2022 10:17:00
 พล.ร.ท.วิสาร บุญภิรมย์ จก.พธ.ทร. พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม มว.พธ.กบก.ศฝท.ยศ.ทร.  พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ของสายงานด้าน พธ. และการเตรียมความพร้อมด้านยุทธอาภรณ์ในการรับทหารใหม่ ผลัดที่ ๔/๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๕ เวลา ๐๙๓๐

รูปภาพที่เกียวข้อง
 พล.ร.ท.วิสาร บุญภิรมย์ จก.พธ.ทร. พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม มว.พธ.กบก.ศฝท.ยศ.ทร.  พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ของสายงานด้าน พธ. และการเตรียมความพร้อมด้านยุทธอาภรณ์ในการรับทหารใหม่ ผลัดที่ ๔/๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๕ เวลา ๐๙๓๐
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง