น.อ.บงการ อาจวารินทร์ รอง ผอ.ศบพ.พธ.ทร.(๒) ทำพิธีเปิดหลักสูตรการพัฒนาระบบสมุดรายการพัสดุของกองทัพเรือประจำปี งป.๖๖ ณ กิจการอาคารรับรองสัตหีบ เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๖๕

Release Date : 28-11-2022 14:10:58
น.อ.บงการ อาจวารินทร์ รอง ผอ.ศบพ.พธ.ทร.(๒) ทำพิธีเปิดหลักสูตรการพัฒนาระบบสมุดรายการพัสดุของกองทัพเรือประจำปี งป.๖๖ ณ กิจการอาคารรับรองสัตหีบ เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๖๕

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.บงการ อาจวารินทร์ รอง ผอ.ศบพ.พธ.ทร.(๒) ทำพิธีเปิดหลักสูตรการพัฒนาระบบสมุดรายการพัสดุของกองทัพเรือประจำปี งป.๖๖ ณ กิจการอาคารรับรองสัตหีบ เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง