พล.ร.ท.วิสาร บุญภิรมย์ จก.พธ.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับยศ แก่นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑๒ นาย ณ ห้องประชุม พธ.ทร.๑ เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๕

Release Date : 28-10-2022 23:32:35
พล.ร.ท.วิสาร บุญภิรมย์ จก.พธ.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับยศ แก่นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑๒ นาย ณ ห้องประชุม พธ.ทร.๑ เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๕

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ท.วิสาร บุญภิรมย์ จก.พธ.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับยศ แก่นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑๒ นาย ณ ห้องประชุม พธ.ทร.๑ เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง