กิจกรรมผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด
กิจกรรมหน่วย ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด
พล.ร.ต. เบญจพล หรูสกุล ผู้แทน จก.พธ.ทร. ร่วมคณะตรวจเยี่ยมกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธี ณ เขียงฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี พื้นที่บางนา อศ. เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๗

พล.ร.ต. เบญจพล หรูสกุล ผู้แทน จก.พธ.ทร. ร่วมคณะตรวจเยี่ยมกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธี ณ เขียงฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี พื้นที่บางนา อศ. เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๗

พล.ร.ต. เบญจพล หรูสกุล ผู้แทน จก.พธ.ทร. ร่วมคณะตรวจเยี่ยมกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธี ณ เขียงฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี พื้นที่บางนา อศ. เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๗

๑๑ เมษายน ๒๕๖๗