กิจกรรมผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด
กิจกรรมหน่วย ทั้งหมด
น.อ.บงการ อาจวารินทร์ รอง ผอ.ศบพ.พธ.ทร.(๒) ทำพิธีเปิดหลักสูตรการพัฒนาระบบสมุดรายการพัสดุของกองทัพเรือประจำปี งป.๖๖ ณ กิจการอาคารรับรองสัตหีบ เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๖๕

น.อ.บงการ อาจวารินทร์ รอง ผอ.ศบพ.พธ.ทร.(๒) ทำพิธีเปิดหลักสูตรการพัฒนาระบบสมุดรายการพัสดุของกองทัพเรือประจำปี งป.๖๖ ณ กิจการอาคารรับรองสัตหีบ เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๖๕

น.อ.บงการ อาจวารินทร์ รอง ผอ.ศบพ.พธ.ทร.(๒) ทำพิธีเปิดหลักสูตรการพัฒนาระบบสมุดรายการพัสดุของกองทัพเรือประจำปี งป.๖๖ ณ กิจการอาคารรับรองสัตหีบ เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๖๕

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง พธ.ทร.