พล.ร.ท.วิสาร บุญภิรมย์ จก.พธ.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับยศ แก่นายทหารสังกัด พธ.ทร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๓๔ นาย ณ ห้องประชุม ๑ พธ.ทร. เมื่อวันที่ ๔ พ.ย. ๖๕

Release Date : 04-11-2022 15:29:30
พล.ร.ท.วิสาร บุญภิรมย์ จก.พธ.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับยศ แก่นายทหารสังกัด พธ.ทร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๓๔ นาย ณ ห้องประชุม ๑ พธ.ทร. เมื่อวันที่ ๔ พ.ย. ๖๕

 • พิธีประดับยศ แก่นายทหารสังกัด พธ.ทร.
 • พิธีประดับยศ แก่นายทหารสังกัด พธ.ทร.
 • พิธีประดับยศ แก่นายทหารสังกัด พธ.ทร.
 • พิธีประดับยศ แก่นายทหารสังกัด พธ.ทร.
 • พิธีประดับยศ แก่นายทหารสังกัด พธ.ทร.
 • พิธีประดับยศ แก่นายทหารสังกัด พธ.ทร.
 • พิธีประดับยศ แก่นายทหารสังกัด พธ.ทร.
 • พิธีประดับยศ แก่นายทหารสังกัด พธ.ทร.
 • พิธีประดับยศ แก่นายทหารสังกัด พธ.ทร.
 • พิธีประดับยศ แก่นายทหารสังกัด พธ.ทร.
 • พิธีประดับยศ แก่นายทหารสังกัด พธ.ทร.
 • พิธีประดับยศ แก่นายทหารสังกัด พธ.ทร.

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ท.วิสาร บุญภิรมย์ จก.พธ.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับยศ แก่นายทหารสังกัด พธ.ทร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๓๔ นาย ณ ห้องประชุม ๑ พธ.ทร. เมื่อวันที่ ๔ พ.ย. ๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง